ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ที่ : ศธ04258/862
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 12 ก.พ. 2561
จาก : สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
ดาวน์โหลด : http://www.mskyt28.info/document/bd1c7829e2b1f7778b64847b04efe7ac.rar

ใส่ความเห็น