กำหนดเวลาในการรับภาพถ่าย

นักเรียนที่ถ่ายภาพไว้สามารถรับภาพได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 12.30 น. และ 15.30 น.
ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ค่ะ

ใส่ความเห็น