ด่วนมาก แจ้งโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลางและตารางสอบ

ที่ : ศธ 04258/ว769
ประเภทหนังสือ : ด่วนมาก
วันที่ : 7 ก.พ. 2561
จาก : สพม.28
ถึง : ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แจ้งโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลางและตารางสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.mskyt28.info/document/69d9faaf811ac2186b8640ffbe480af2.rar

ใส่ความเห็น