เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับทีมละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระดับชาติ  ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

สมาชิกทีม SWSK SKIT

  1. นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครูผู้ฝึกซ้อม
  2.  Miss Chelsea Lund ครูผู้ฝึกซ้อม
  3. นางสาวนิตยา สุวะไกร ม.4/4
  4. นางสาวณิชารีย์ สุพล ม.4/4
  5. นางสาวพลอยชมพู ศรีภา ม.4/4
  6. นายชิฏติพงศ์ ลาสุนนท์ ม.5/4
  7. นายตันติกร จงสำราญ ม.5/4

ชมภาพชุดที่ 1 โคยครูดวงสมร กาบมาลี ครูสุรศักดิ์ บุญมางาม

 

[srizonfbalbum id=30]

ใส่ความเห็น