ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12” ขึ้น โดยน้องๆ วิทยากรจาก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561
——————————
ขอบคุณภาพจาก : น้องๆ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
[srizonfbalbum id=3]

ใส่ความเห็น