จัดทำโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ

ที่ : ศธ 04258/618
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 31 ม.ค. 2561
จาก : สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จำนวน 15 โรงเรียน)
เรื่อง : จัดทำโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ
ดาวน์โหลด : http://www.mskyt28.info/document/de87a933c5fcb2d6e2deb7374c25e80d.pdf

2561-โล่โอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ

 

ใส่ความเห็น