การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

ที่ : ศธ 04258/574
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 29 ม.ค. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ดาว์นโหลดเอกสาร : http://www.mskyt28.info/document/177369b0b3e60992b62cf2db4f973ade.pdf

2561-ซักซ้อมความเข้าใจปพ1

ใส่ความเห็น