การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2560

การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2560
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

 

ภาพกิจกรรม :

ถ่ายภาพ

 • ครพิศมัย นันทวิสิทธิ์
 • ครูชญานิษฐ์ เขตสกุล
 • ครูฎายิน ลีลา
 • ครูจามจุรี ซำบุญมี
 • นายฉลองบุญ อรัญ ม.6/4
 • นายอาทินันท์ ราชาอาจ ม.6/3
 • นายธนภัทร ภิรมย์ ม.5/1
 • นายพีระพัฒน์ ธรรมวัตร ม.5/1
 • นายศตคุณ สืบสา ม.5/1
 • นายสมรักษ์ วรรณวงษ์ ม.5/1
 • นางสาวณัฐริกา โคตรอาษา ม.5/1

[srizonfbalbum id=12]

[srizonfbalbum id=13]

ใส่ความเห็น