ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ม.4 ออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ม.4 ออนไลน์ :https://sites.google.com/site/swsk2018/home/smakhr-xxnlin
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครhttps://sites.google.com/site/swsk2018/home/tawxyang-kark-rxk-bi-smakhr

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น