กิจกรรม SRRU OPEN HOUSE 2018

ผลงานการประกวดภาพถ่ายสาขา ICT  
กิจกรรม SRRU OPEN HOUSE 2018
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
  • นางสาวชนิภรณ์ บุญเนาว์ รร.เฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ อันดับที่ 1
  • นางสาวนภสร โสพิลา โรงเรียนสิรินธร อันดับที่ 2
  • นายสมรักษ์ วรรณวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ อันดับที่ 3
  • นายจักรพันธ์ ดาทอง รร โคกตะเคียนวิทยา รางวัลชมเชย1
  • นายวิทยา เพ็งโคตร รร.ประสาทวิทยาคาร รางวัลชมเชย2

ผลงานภาพถ่ายประกวดhttps://www.facebook.com/pg/ictforedb.ed/photos/?tab=album&album_id=649557045215062
ภาพกิจกรรมhttps://www.facebook.com/ictforedb.ed/posts/649596265211140

ใส่ความเห็น