รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับคณะกรรมก

Read more

นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

นิทรรศการและเวทีศักย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน สพม.28 เข้าแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคฯ

ขอแสดงความยินดีกับตั

Read more

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้ผลสอบ O-NET คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด

โรงเรียนเฉลิมพระเกีย

Read more