ด่วนที่สุด! รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค

รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 “เพชร สพม.28” ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกค

Read more

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๓๖

การพัฒนาข้าราชการครู

Read more