สำคัญ เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

สำคัญ เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=3538">Read more

ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ที่ : ศธ04258/1735 ป

ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=3487">Read more

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ที่ : ศธ ๐๔๒๕๘/๑๕๗๙

Read more

สำคัญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพ

สำคัญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=3263">Read more