ด่วนที่สุด กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อ

ที่ : ศธ 04258/6404

ด่วนที่สุด กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อ" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4192">Read more

ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ที่ : ศธ 04258/6435

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ : ศธ 04258/6430

Read more

ด่วนที่สุด การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า (ทุกโรงเรียน)

ที่ : ศธ04258/6364 ป

ด่วนที่สุด การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า (ทุกโรงเรียน)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4170">Read more

ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามาตรการและแนวทางการดำเนินโครงกายยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ(์No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (Citizen Info)

  ที่ : ศธ 0425

ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามาตรการและแนวทางการดำเนินโครงกายยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ(์No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (Citizen Info)" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4139">Read more

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา (24th World Scout Jamboree,2019)

  ที่ : ศธ 0425

Read more

ด่วนที่สุด การแข่งขันมหกรรมวิชาการ รายการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ที่ : ศธ 04258/6231

ด่วนที่สุด การแข่งขันมหกรรมวิชาการ รายการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4112">Read more

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ที่ : ศธ 04258/ว6217

Read more

ด่วนที่สุด การนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ : ศธ 04258/6238

ด่วนที่สุด การนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4106">Read more

ด่วนที่สุด แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ : ศธ04258/6239 ป

ด่วนที่สุด แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4104">Read more

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

ที่ : ศธ 04258/ว6040

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4070">Read more

ด่วนที่สุด นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

ที่ : ศธ04258/5991 ป

ด่วนที่สุด นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4068">Read more

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

ที่ : ศธ 04258/6017

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/?p=4066">Read more