“การประกาศเผยแพร่ราคากลาง ,ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร- หอประชุม แบบ 100/27 , ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27”

การประกาศเผยแพร่ราคากลาง ,ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร- หอประชุม แบบ 100/27
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27

 

เอกสารประกวดราคาจ้าง
แบบ-บก.01
ประกาศลงเว็บ
แบบรูปรายการมีลายเซ็นต์กรรมการ
แบบปร.รวม654-BOQnew

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน