ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 “เพชร สพม.28” ประจำปี 2561

ที่ :
ศธ 04258/6766
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
27 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 “เพชร สพม.28” ประจำปี 2561
การปฏิบัติ :
กลุ่มพัฒนาฯ
หมายเหตุ :
นางสาวมัณฑนา วิชัย
เอกสาร :

ใส่ความเห็น