แบบขอใช้งาน email@swsk.ac.th สำหรับครูและบุคลากร สว.ศก.

 • ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถขอใช้อีเมลของโรงเรียนได้ โดยจะได้ชื่อ email@swsk.ac.th
 • เป็นอีเมลที่ใช้ได้จริง
 • ไม่จำกัดพื้นที่ (gmail.com ให้พื้นที่ 15 gb)
 • email@swsk.ac.th สามารถใช้งานระบบ Google Education ได้
  • Gmail อีเมล์ที่ใช้ในโดเมนของโรงเรียน คือ @swsk.ac.th
  • Google Apps for Education สามารถช่วยลดภาระงานครูผู้สอนลงและสร้างสื่อหรือนวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์
  • Google Classroom ที่ช่วยบริหารจัดการเรียนการสอน
  • Google Drive เก็บชิ้นงาน ผลงาน  และข้อมูลออนไลน์  ภายใต้โดเมนของโรงเรียน @swsk.ac.th จะมีพื้นที่เก็บงานได้ไม่จำกัด
  • Google Sites การสร้างเว็บไซต์
  • Google Forms ใช้สร้างแบบทดสอบ การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม การสร้างแบบฝึกหัด ชุดข้อสอบต่างๆ การคำนวนค่าสถิติพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่มาตรฐานสากล
  • Google classroom การสร้างห้องเรียน ประจำวิชา
  • Google calendar ปฏิทิน
  • Google docs การทำเอกสาร
  • Google sheet การทำตาราง
  • Google slide การนำเสนอ
  • Google plus การสนทนา
  • Google group การสร้างกลุ่ม
 • เกี่ยวกับ Google Education : https://edu.google.com
 • สำหรับนักเรียน จะเปิดให้ขอใช้บริการในปีการศึกษา 2561
 • รายชื่อคุณครูที่ขอใช้ email@swsk.ac.th : http://swsk.ac.th/2018/?page_id=2693

 

One thought on “แบบขอใช้งาน email@swsk.ac.th สำหรับครูและบุคลากร สว.ศก.

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน