แนวทางการดำเนินการสำหรับการเสนอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (

ที่ :
ศธ04258/5677
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
5 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)
เรื่อง :
แนวทางการดำเนินการสำหรับการเสนอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ,รร.ทุ่งไชยพิทยาฯ ,รร.พอกพิทยาคมฯ)
เอกสาร :
ดาว์นโหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น