อัลบั้มภาพสำคัญ

วัน/เดือน/ปีภาพกิจกรรมลิงก์
2539ดาวน์โหลด ตราโรงเรียน (swsk logo)http://swsk.ac.th/2018/wp-content/uploads/2018/02/swsklogopng.png
2539ดาวน์โหลด เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์http://swsk.ac.th/2018/wp-content/uploads/2018/03/8C.mp3
2549รวมภาพเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีhttps://photos.app.goo.gl/2qwu5XkK75uk7BeK7
2550ภาพเก่า สว.ศก.https://photos.app.goo.gl/pJc2gmKPN3uDA6SG8
2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๑ เสด็จออกสีหบัณชรhttps://photos.app.goo.gl/NJGXWK9TconPDDGXA
2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๒ พระราชทานเลี้ยง ชุด ๑https://photos.app.goo.gl/seE2od1h2jCCvhfU8
2558เกียรติประวัติของโรงเรียนhttps://photos.app.goo.gl/vLDDLQlg4WkHs9wE2
2559swsk wallpaperhttps://photos.app.goo.gl/QA4zRNWah1LFqZuq5
2559รวมภาพประดู่แดงhttps://photos.app.goo.gl/tg4rHxQGgpQQcJWg8
2560ภาพอาคารและห้องต่างๆhttps://photos.app.goo.gl/QFzGFEyWlY3B6XWt2
2560ภาพเครื่องแบบนักเรียน สว.ศก. ปีการศึกษา 2560https://photos.app.goo.gl/FEXsTZ1LnptFQyiJ7
2560รวมภาพ "สมเด็จย่า"https://photos.app.goo.gl/MCQ5RiDKtp2tK26V9
2560รวมภาพสมเด็จย่า - สมเด็จพระเทพฯhttps://photos.app.goo.gl/ntmTkDHh6BOQs1w82
2560ภาพ รร. มุมสูงhttps://photos.app.goo.gl/hTAcb9i7bNKFjMLv7
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุุดที่ 1)https://photos.app.goo.gl/j5fCqBvNtagNoXbK8
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุดที่ 2)https://photos.app.goo.gl/L39G5bxHMRNjKPmq9
2561ภาพถ่ายคณะกรรมสถานศึกษา - สตูดิโอhttps://photos.app.goo.gl/qimoyNrGhwME9tqe9
25/7/2557วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557https://photos.app.goo.gl/nUZFUfzYT8eNiHXU7
27/9/2557งานเกษียณรองประดิษฐ์ นวลใส- ครูประพันธ์ กาญจนเกษมhttps://photos.app.goo.gl/2Cq1QNRDjDbrqQjm6
2/2/2559พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารhttps://photos.app.goo.gl/8MvwgaWf2zSrP7e6A
27/2/2559บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า องค์ใหม่https://photos.app.goo.gl/icUE5fp9mPSwgn7u9
24/3/2559พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์https://photos.app.goo.gl/PYcQnc8ZARxCCtaJ9
24/3/2559รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีhttps://photos.app.goo.gl/yY84Y3XdfGkV9qAV9
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙https://photos.app.goo.gl/7kPyZuBVEWn4HLqdA
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙ มุมสูงhttps://photos.app.goo.gl/eBgSWq5ouvcyhRRP8
7/2/2561ม.6 ติวโอเน็ตhttps://photos.app.goo.gl/GYwFKpendWNvE9oP6
7/2/2561ค่ายวิชาการสู่ชมชุม-ครูชิตพันธ์https://photos.app.goo.gl/wMriwAUuGMFWGmd2A
2/3/2561ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561https://photos.app.goo.gl/aLfyGKT2wXsn8zrk6
3/9/2561ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560https://photos.app.goo.gl/H3rfoLiw0PsZRl0z2
30/10/2561ด้านที่ 1 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทานhttps://photos.app.goo.gl/vbn4vkivTAhsfPfNA
30/10/2561ด้านที่ 2 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทานhttps://photos.app.goo.gl/YZ1HcWahGWfYD4MQ6
30/10/2561ด้านที่ 3 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทานhttps://photos.app.goo.gl/jSM8y61bBp9xuYPA9
30/10/2561ด้านที่ 4 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทานhttps://photos.app.goo.gl/7vdrgBhQ4Z6Te23w7
30/10/2561ด้านที่ 5 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทานhttps://photos.app.goo.gl/6p4QecuCjBFRrAQC8
30/10/2561ภาพกราฟิกสำหรับทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทานhttps://photos.app.goo.gl/UuvMh5xTC2kP55JX9
31/10/2561ภาพกิจกรรม ผอ.คณาวุฒิ พรหมทาhttps://photos.app.goo.gl/RJBbuSHaPWdXue3y6
20/3/2562อบรม Zipgradehttps://photos.app.goo.gl/ZdnLwNyBo6UFHp9w9
27/3/2562อบรม SWSK G Suitehttps://photos.app.goo.gl/kzFBvB5tsiduJxtt6
27/6/2562วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562https://photos.app.goo.gl/gGHmjEuxaJ9mva6R8
18/7/2562วันศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562https://photos.app.goo.gl/PmGxXXjUih2gWF2M9
1/8/2562ภาพ ผอ.คณาวุฒิ พรหมทาhttps://photos.app.goo.gl/3pF4EjHUXGaH8uGD7
6/8/2562ปักดำวันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2562https://photos.app.goo.gl/oFvQe8KFhNCzgMLc6
9/8/2562วันแม่ ปีการศึกษา 2562https://photos.app.goo.gl/HSqXNxHzb9G1rdd56
15/8/2562วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562https://photos.app.goo.gl/o8o9yo9FtURPfWxy8
20/8/2562ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียงhttps://photos.app.goo.gl/ph77CUPPwvwv6JRQA
24/8/2562ค่ายธรรมะ ม.2 และ ม.5https://photos.app.goo.gl/X5qsHa61Ms7JFihS6
29/8/2562ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรีhttps://photos.app.goo.gl/AKpLLGC37urMD9Mm8
29/8/2562คลิปการแสดง - ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรีhttps://drive.google.com/open?id=1rk8xkXVR8jVIBt92s0tPqUrlhV5aowPJ

ติดต่อโรงเรียน