อัลบั้มภาพสำคัญ

วัน/เดือน/ปีภาพกิจกรรม
1/1/2550ภาพเก่า สว.ศก.
1/1/2550รวมภาพเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
1/1/2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๑ เสด็จออกสีหบัณชร
1/1/2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๒ พระราชทานเลี้ยง ชุด ๑
1/11/2558เกียรติประวัติของโรงเรียน
24/3/2559พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์
24/3/2559รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙ มุมสูง
14/11/2559swsk wallpaper
1/6/2560รวมภาพประดู่แดง
1/6/2560ภาพอาคารและห้องต่างๆ
8/7/2560ภาพเครื่องแบบนักเรียน สว.ศก. ปีการศึกษา 2560
18/7/2560รวมภาพ "สมเด็จย่า"
18/7/2560รวมภาพสมเด็จย่า - สมเด็จพระเทพฯ
18/7/2560ภาพ รร. มุมสูง
2/2/2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ
2/2/2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ - แต่งภาพ
2/2/2561ภาพถ่ายคณะกรรมสถานศึกษา - สตูดิโอ
3/9/2561ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
30/10/2561ด้านที่ 1 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 2 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 3 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 4 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 5 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ภาพกราฟิกสำหรับทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
31/10/2561ภาพกิจกรรม ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
20/3/2562อบรม Zipgrade
27/3/2562อบรม SWSK G Suite
27/6/2562วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
18/7/2562วันศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562
1/8/2562ภาพ ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
6/8/2562ปักดำวันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2562
9/8/2562วันแม่ ปีการศึกษา 2562
15/8/2562วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
20/8/2562ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง

ติดต่อโรงเรียน