อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

ที่ ศธ 04258/4105ปกติ2019-08-15สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล)ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน