หนังสั้น “แตกต่าง…ไม่แตกแยก”

หนังสั้น “แตกต่าง…ไม่แตกแยก”
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.
เพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 64
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-6
——————–
ทีมงาน

 • นางสาวทิติยาภรณ์ ลัทธิรมย์ ม.5/3
 • นายชลิต นิ่มแสง ม.5/1
 • นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.5/3
 • นายวงศกร เชื้อนิล ม.5/4
 • นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.5/3
  .
  ครูที่ปรึกษา
 • นางสาวฎายิน ลีลา
 • นางสุพัตรา อินลี

 

[srizonfbalbum id=22]

ใส่ความเห็น