ส่งสำเนาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ

ศธ 04258/ว3916ปกติ2019-08-07สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งสำเนาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน