ส่งสำเนาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ

ศธ 04258/ว4090ปกติ2019-08-15สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งสำเนาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน