วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีมงาน MEDIA FACTORY TEAM
  1. นายธนภัทร ภิรมย์ ม.6/1
  2. นายสมรักษ์ วรรณวงษ์ ม.6/1
  3. นายศตคุณ สืบสา ม.6/1
  4. นายพีรพัฒน์ ธรรมวัตร ม.6/1
  5. นางสาวณัฐริกา โคตรอาษา ม.6/1
ควบคุมการผลิต
ครูฎายิน ลีลา
อำนวยการผลิต
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน