รางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับชาติโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ระดับชาติ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2555 รับรางวัลจากดร. ชินภัทร ภูมิรัตน. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีมงานโครงงานคุณธรรมประกอบด้วย
1. ครูสมหมาย คุ้มศรีวัย
2. ครูสุพัตรา อินลี
3. ครูปุญพัฒน์ สุตะพันธ์
4. เด็กชายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.3/3
5. เด็กหญิงกัญชพร โพธิวัฒน์ ม.3/1
6. เด็กหญิงชุติกานต์ สมเพาะ ม.3/2
7. เด็กหญิงธิติสุดา แก้วจันทร์ ม.3/2
8. เด็กหญิงลัธวรรณ เคนประคอง ม.3/2

ชมภาพคลิกที่นี่ Click!

[srizonfbalbum id=23]

ใส่ความเห็น