รางวัลเสมา ปปส.

นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ  รับรางวัลเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ใส่ความเห็น