รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2547

 

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2556
ติดต่อโรงเรียน