รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
.
https://photos.app.goo.gl/Lyh9ZToSgLvX5zXb9

 

 

 

 

ใส่ความเห็น