รักษ์ศักดิ์ศรี

“รักษ์ศักดิ์ศรี”

 • พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี
 • กิจกรรมวันปิยมหาราช
 • กิจกรรมสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า
 • กิจกรรมวันเกียรติยศ
 • กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน
 • กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

 

ติดต่อโรงเรียน