มีคุณธรรม

“มีคุณธรรม”

 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพัก
 • กิจกรรมเวียนเทียนวันสำคัญทางศาสนา
 • กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา
 • โครงการหนึ่งใจ  ให้ธรรมะ  มูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์
 • โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก  นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
 • กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • กิจกรรมคนดีศรีนครินทร์
 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ติดต่อโรงเรียน