พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ 2562

เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
**********************************************
ภาพถ่าย
ครูจามจุรี นวลตา
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายพีรวัส อุตมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวยุถิกา พุ่มเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน