ปักดำวันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ

“ปักดำวันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ”
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมลงแขกดำนาและปลูกอ้อย ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ แปลงนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
********************************
ถ่ายภาพ : คุณครูธนศักดิ์ ตยะพักตร์

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน