ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

นายวงศกร เชื้อนิล ม.6/4
รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ถ่ายภาพ

  • นายชลิต นิ่มแสง ม.6/1
  • นางสาวทิติยาภรณ์ ลัทธิรมย์ ม.6/3

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.907960999294481.1073742083.110518225705433&type=3

 

[srizonfbalbum id=18]

ใส่ความเห็น