ประชุมผู้ฝึกสอน กีฬายูโด “สพม.28 เกมส์” ครั้งที่ 9

ประชุมผู้ฝึกสอน กีฬายูโด “สพม.28 เกมส์” ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน