ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้วยการสอนพิการ

ศธ 04258/3949ปกติ2019-08-08ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้วยการสอนพิการ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน