ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

หนังสือประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์กีฬาในร่ม

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน