ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1ตาราง-ปปช.01
2แบบ-ปร.6
3แบบปร.5ก-5ข-5พ
4แบบ-ปร.4ก_1
5แบบ-ปร.4ก_2
6แบบ-ปร.4ก_3
7แบบ-ปร.4ก_4
8แบบ-ปร.4ก_5
9ปร4ข
10ปร4พ

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน