“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน