ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ทาสี อาคารโรงฝึกงาน 306 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ทาสี อาคารโรงฝึกงาน 306 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางบปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา-ทาสี-อาคาร-306-14022562

ใส่ความเห็น