นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562

ที่ :
ศธ 04258/5895
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
14 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น