นายสุรศักดิ์ พะประโคน

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย กิจการหอพัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7
ประจำปี 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2561-ObecAward8d4b98a3e8ff019dc633ffb17fcd951a

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน