นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย  ม.3/3  รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย  ม.3/3  รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน รอบสุดท้าย วันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องโสตดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม : ภาพชุดเต็ม Click!

[srizonfbalbum id=20]

 

ใส่ความเห็น