นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2555

ขอแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.4/3 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง และเด็กหญิงอรอุมา คงเมือง ม.1/3 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังสวนจิตรดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ชมภาพที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.485415708215681.1073741865.110518225705433&type=3&uploaded=59

 

[srizonfbalbum id=24]

ใส่ความเห็น