นักเรียนเก็บสมุดบัญชีฝากเงินโรงเรียนธนาคาร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอชื่นชมลูกๆ ทั้ง 2 คน

  1. เด็กชายพงษกร ทองหยวก ม.1/2

  2. เด็กชายปรเมศ เศษคง ม.1/2

เก็บสมุดบัญชีฝากเงินโรงเรียนธนาคารได้ และนำส่งครู 29 มิถุนายน 2561

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน