สำคัญ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561

Download : http://swsk.ac.th/2018/wp-content/uploads/2018/03/2561-ประกาศผลสอบเข้า-ม1-ม4-ปีการศึกษา-2561.pdf

 

2561-ประกาศผลสอบเข้า ม1 ม4 ปีการศึกษา 2561

ใส่ความเห็น