ด่วนที่สุด – ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ 04258/ว1224 2019-03-07 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใส่ความเห็น