ด่วนที่สุด – ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ศธ 04258/ว 3938ด่วนที่สุด2019-08-07ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กลุ่มอำนวยการ)ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ)ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน