ด่วนที่สุด – การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๓๘๘๘ด่วนที่สุด2019-08-07ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ )ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน