ด่วนที่สุด – การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศธ 04258/ว 3937ด่วนที่สุด2019-08-07ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กลุ่มอำนวยการ)ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน