ชุมนุมทักษะในการดำรงชีวิต

ครูวิจักษณ์ ทองเพชร นำนักเรียนชุมนุมทักษะในการดำรงชีวิต ต่อลำโพงเพื่อกระจายเสียงบริเวณโรงเรียน เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการทำงานในวิชาช่างไฟฟ้า 10 สิงหาคม 2560

[srizonfbalbum id=42]

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน