ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมการเข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

ที่ศธ 04258/3963ปกติ2019-08-08ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)ผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนมาตรฐานสากล 38 โรงเรียน)ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมการเข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน